Iana, sora unui gay din Moldova

Iana deja cunoaşte în realitate persoane homosexuale şi are o atitudine pozitivă faţă de ei. Acest video a fost înregistrat întru susţinerea tinerilor LGBT din Republica Moldova

Newsletter

Subscribe to Egali newsletter feed

Record a short video supporting those who need you back. Help others accept diversity.Record a video