Iana, sora unui gay din Moldova

Iana deja cunoaşte în realitate persoane homosexuale şi are o atitudine pozitivă faţă de ei. Acest video a fost înregistrat întru susţinerea tinerilor LGBT din Republica Moldova

Newsletter

Subscribe to Egali newsletter feed

Tell how you realized your difference, what problems you faced, and who knows about your identity.Share your story