Iana, sora unui gay din Moldova

Iana deja cunoaşte în realitate persoane homosexuale şi are o atitudine pozitivă faţă de ei. Acest video a fost înregistrat întru susţinerea tinerilor LGBT din Republica Moldova

Newsletter

Subscribe to Egali newsletter feed

Make a pledge where you condemn any kind of violence or hatred, and where you accept Humans in their diversity. Pledge